casa a segovia, 2012

Programa: Habitatge unifamiliar

Autors: Joan Espinàs, Lluís Avellan

Localització: Carbonero el Mayor, Segòvia

Client: Particular

Data: 2011-2012

Superfície: 303 m2

Constructor: Construcciones los Chichimos S.L.

El projecte s’ubica en una parcel·la de forma rectangular i amb un lleuger pendent, situada fora del nucli urbà. L’habitatge s’organitza en forma de L, oberta cap al sud, alliberant així el màxim espai per al jardí, a través del qual s’accedeix a l’habitatge i deixant un espai més reduït i funcional en la part posterior (Nord), on es situa l’accés rodat.

L’edifici es tanca al nord i a les parcel·les veïnes mitjançant façanes de formigó prefabricat, amb obertures petites i orientades intencionadament, controlant el que es vol veure. Les façanes orientades a sud es resolen amb grans superfícies de vidre obertes cap a l’espai privat del jardí i protegides de la radiació solar per grans panells de lames corredisses. Les cobertes, planes i aterrassades, es conceben com una prolongació de l’espai interior.

El programa funcional ubica les zones de dia i d’ús comú a la Planta Baixa, buscant totes elles la màxima relació amb el jardí i articulades al voltant d’una zona central que, plantejada com a barra de bar, es converteix en el cor de l’habitatge, responent així a les necessitats socials dels clients, vinculats estretament al món de la restauració.

A les plantes superiors s’ubiquen les habitacions, dues d’elles a la primera planta, la principal i la de convidats, ambdues vinculades amb la planta baixa per un doble espai, mentre que a la segona planta i de forma més autònoma se situen les habitacions de les filles dels propietaris.