oficina a badalona, 2015

Programa: Reforma i ampliació d’oficines a Badalona

Autors: Joan Espinàs, Xevi Prat, Lluís Avellan

Localització: Badalona

Client: Particular

Data: 2014-2015

Superfície: 180 m2

Col·laboradors: Montserrat Teixidó

Una antiga casa entre mitgeres típica del centre de Badalona, ​​s’ha reconvertit en un espaiós i lluminós despatx gràcies a la reforma total de l’habitatge existent i a l’ampliació de la mateixa, ocupant l’espai d’un petit pati interior en desús.

El projecte té dues parts molt diferenciades, per una banda la rehabilitació integral de l’edificació existent, amb la demolició de tots els envans i tancaments existents per aconseguir un espai diàfan on s’organitza la zona principal de treball, i d’altra banda l’ampliació de l’edifici, amb un nou volum que alberga el despatx principal i la sala de juntes, generant a la vegada una coberta transitable que es converteix en la prolongació a l’exterior de l’habitatge del pis superior.

Connectant els dos espais un llarg armari oculta els espais de servei, la sala espera, el bany, l’office i l’escala que baixa al soterrani. La il·luminació de l’escala, de manera zenital es converteix en un pou de llum que il·lumina els espais de treball més allunyats del carrer i articula tot l’espai.

Al fons de la parcel·la, s’ha deixat també un pati de llum que permet generar una sensació de profunditat a tot l’espai i a la vegada permet la ventilació natural creuada de tota l’oficina.