reforma de pis a l’eixample, 2014

Programa: Reforma de pis

Autors: Lluís Avellan

Localització: Eixample, Barcelona

Client: Particular

Data: 2014

Superfície: 157 m2

El projecte va convertir un pis senyorial de l’Eixample Barcelonès en un habitatge modern i funcional, sense perdre la singularitat de l’arquitectura modernista.

Es van restaurar el paviment i la fusteria originals del pis.