reforma de pis a sant gervasi, 2010

Programa: Reforma de pis

Autors: Lluís Avellan, Joan Espinàs

Localització: Sant Gervasi, Barcelona

Client: Particular

Data: 2010

Superfície: 140 m2

El projecte es centra en corregir l’espai interior des de dins cap a fora, intentant aprofitar el màxim de ventilació i llum natural, mitjançant la modificació de la distribució. Es divideix l’habitatge en dues zones paral·leles -privada i social-, dirigint els espais principals de l’habitatge cap als lluminosos finestrals de la terrassa.

Després de l’enderroc es proposa un esquema d’espais fluids i oberts que assumeixen funcions múltiples i variables, sempre connectats visualment entre si i a l’exterior.

Es pretén crear un espai càlid i intemporal mitjançant l’ús de materials nobles (fusta de roure i ferro) i equipaments contemporanis.