rehabilitació d’habitatge a terrassa, 2007

Programa: Rehabilitació d’habitatge entre parets mitgeres

Autor: Joan Espinàs, Lluís Avellán

Localització: Terrassa

Client: Particular

Data: 2007

Superfície: 142 m2

Reforma on es potencien elements originals, a la recerca de la màxima transparència lumínica i visual.

Aquesta casa es troba situada al centre històric de Terrassa i forma part d’un conjunt anomenat “Cases d’en Maurí“, inclòs en el pla especial de protecció del patrimoni històricarquitectònic i ambiental d’aquesta ciutat.

La reforma d’aquest habitatge entre mitgeres es va fer per millorar les condicions d’ús i habitabilitat mitjançant la modificació de la distribució i renovació completa dels acabats i intal·lacions existents.

Amb la intervenció es va modificar totalment la distribució, traslladant la zona de nit a la planta baixa i portant la planta més pública (cuina i estar) a la planta superior, on es gaudeix d’una major amplitud visual a causa de la gran alçada de l’espai sotacoberta , que fins i tot permet afegir un petit altell fet servir com a estudi.

Destaca el sostre de volta en planta baixa i el forjat original de bigues en planta superior.

El paviment de tota la casa és de fusta de Roure holandès, excepte en banys, cuina i pati, enrajolats amb peces ceràmiques.

L’escala, lleugera per articular millor la relació visual entre les dues plantes, situada al centre de la planta, marca els límits entre les diferents parts.