taula af, 2014

Programa: Disseny de mobiliari

Autor: Lluís Avellan

Localització: Sant Gervasi, Barcelona

Client: Particular

Data: 2014

Escriptori funcional creat per a què, si cal, els que hi treballen puguin interactuar, establint sinergies i possibles col·laboracions.